Moderní technologie nám dává mnoho věcí.

Zprávy: Streamování vládne hudbě, „ale žádná evropská pravidla“ — InfoCom


Digitální hudební platformy poskytují přístup až k 100 milionům skladeb, a to buď zdarma, nebo za relativně nízký měsíční poplatek. Streamování představuje 67 % světapříjmů hudebního průmyslu, přičemž roční tržby dosahují 22,6 miliardy dolarů.

Kulturní výbor Evropského parlamentu v této souvislosti požádal o vytvoření evropských pravidel, která by zajistila existenci spravedlivého a udržitelného prostředí pro streamování hudby, ale také podpořila kulturní rozmanitost.

V usnesení přijatém 23 hlasy pro, 3 a 1 se zdržel hlasování, europoslanci ve výboru pro kulturu a vzdělávání vyzývají k řešení nerovnováhy v tomto odvětví, protože v současné době ponechává většina tvůrců příliš malý příjem.

Takzvané „před „Sazby licenčního poplatku“, které jsou v současnosti platné, by měly být podle poslanců revidovány a odsoudit systémy, které nutí tvůrce přijímat nižší nebo žádné příjmy výměnou za větší viditelnost.

Jak upozorňují europoslanci, i když streamovací platformy dominují hudebnímu trhu a posledních osm let neustále rostou, neexistují žádná evropská pravidla, která by toto odvětví regulovala.

„Situaci zhoršuje celkové hodnoty hudebních produktů, s příjmy soustředěnými v rukou velkých vydavatelství a nejpopulárnějších umělců, nárůst obsahu generovaného umělou inteligencí, podvody (od robotů manipulujících s platformami), manipulace a nezákonné používání hudebního obsahu z platforem“ v tomto ohledu poznamenal.

Poslanci žádají evropský zákon, který by platformám uložil povinnost zprůhlednit své algoritmy a nástroje doporučení, ale také zaručit, že evropské projekty budou viditelné a dostupné. Měl by být také zahrnut index diverzity, aby bylo možné posoudit rozsah dostupných žánrů a jazyků a přítomnost nezávislých autorů.

Pravidla by měla ukládat streamovacím platformám povinnost identifikovat držitele práv prostřednictvím správné distribuce metadat, aby pomohla propagovat jejich projekty a také aby se zabránilo podvodům používaným ke snížení nákladů. Označení by mělo informovat veřejnost o dílech vytvořených výhradně umělou inteligencí, dodávají europoslanci.

A konečně vyzývají Evropskou unii, aby více investovala do evropské hudby, včetně místních a specializovaných umělců nebo umělců ze zranitelných komunit, aby nabízela rozmanitější repertoár a také podporovala tvůrce při digitální transformaci jejich obchodních modelů.

"H. επιτυχίας των υπηρεσιών streaming μουσικής έχει τα δικά της παράδοξα. Η πλειονότητα των δημιουργών και των ερμηνευτών, ακόμη και εκείνων με εκατοντάδες χιλιάδες αναπαραγωγές κάθε χρόνο, δεν λαμβάνουν αμοιβή που τους επιτρέπει να αντέξουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Je nanejvýš důležité uznat roli, kterou hrají tvůrci v hudebním sektoru, přezkoumat model distribuce příjmů používaný službami a prozkoumat přiměřená a účinná řešení na podporu kulturní rozmanitosti,“ řekl Ibán García Del Blanco, předseda Evropského parlamentu.

Hlasování v plénu je naplánováno na zasedání v lednu 2024, které se bude konat ve Štrasburku.VIA: InfoCom.gr

Sledujte TechWar.gr ve Zprávách Google

Odpověď