Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme:
Naše stránky https://www.techwar.gr
Informace o nás: https://www.techwar.gr/about/

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše účast na TechWar.gr znamená plný souhlas s Podmínkami použití.

– Přístup k TechWar není vázaným právem nikoho. Musíte jej tedy používat s ohledem na pravidla. Pokud se vám tato pravidla nelíbí, pamatujte, že vás nikdo nenutil připojit se, navštívit nebo se zúčastnit TechWar.gr.
– Správce si v každém případě vyhrazuje právo odstranit komentáře z jakéhokoli článku TechWar, které podle jeho názoru nesouhlasí s Podmínkami použití. Je proto na členech/návštěvnících, aby si dávali pozor na ty výrazy, které mohou urážet osobnost účastníků diskusí v různých kategoriích TechWar.gr.
– V každém případě si správce vyhrazuje právo odstranit komentáře z jakéhokoli článku TechWar, které podle jeho názoru nenapomáhají hladkému průběhu diskuzí na TechWar.gr.
– V každém případě si administrátor vyhrazuje právo opravit urážlivá slova, urážlivý nebo nevhodný komentář úplně smazat nebo zamknout jakýkoli článek na TechWar.gr až do odvolání.

Obecná pravidla pro komentáře:
• Komentáře by měly být psány řeckými malými písmeny, nikoli řecky.
• Zkontrolujte, zda váš komentář neobsahuje přehlédnutí, které by mohly změnit jeho význam, a pokud nějaké existují, dejte nám vědět. Nepište další komentáře, abyste změnili jakýkoli detail.
• Komentáře členů a návštěvníků mohou vyjadřovat jejich osobní názory, ale účastníci jsou žádáni, aby své názory co nejúplněji zdokumentovali.
• Dbejte na to, abyste nepomlouvali fyzické osoby, služby nebo produkty, ale uváděli argumenty tichými tóny. Vaše stížnosti jsou vyslyšeny za hranicemi TechWar.gr a ​​neměli bychom dát nikomu právo nás bezdůvodně obviňovat.
• V případě, že kopírujete jakýkoli text nebo textový výňatek z jiné webové stránky, blogu nebo z jakéhokoli jiného tištěného či netištěného zdroje, uveďte jeho zdroj.
• Účastníci souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat pomlouvačné, urážlivé nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákony řeckého státu.

Nepovoleno:

• Jakákoli zpráva o nelegálním softwaru nebo metodách překonání ochrany softwaru a také odkazy na webové stránky s takovým obsahem.
• Odesílání komentářů, které mají za cíl vyvolat hádky, spory, rvačky nebo špatnou atmosféru v diskuzích TechWar.
• Nadávejte nebo používejte urážlivá slova a fráze.
• Reklamy jakéhokoli druhu.

Jako uživatel souhlasíte s tím, že všechny osobní údaje i vámi zadané komentáře jsou uloženy v databázi. Informace nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty žádné třetí straně. Členové/návštěvníci TechWar.gr nesmí používat žádné informace týkající se jejích členů/návštěvníků. Pokud si všimnete šíření „osobních“ informací, má vedení TechWar.gr právo tyto komentáře smazat.

Prohlášení o omezení odpovědnosti TechWar

• TechWar.gr udržuje chatovací místnost na internetu podle specifičtějších podmínek uvedených výše. Členové/návštěvníci příslušných služeb musí dodržovat pravidla slušného chování a slušnosti a nesmí se zapojovat do nezákonných nebo nemorálních formalit.
• TechWar.gr nemůže být za žádných okolností považováno za to, že přijímá nebo jakýmkoli způsobem přijímá osobní myšlenky nebo vnímání vyjádřené v těchto prostorách.
• Členové/návštěvníci příslušných služeb si ponechávají právo duševního vlastnictví na názory, které vyjadřují svými komentáři.
• Členové/návštěvníci zůstávají výhradně odpovědní za obsah/komentáře, které předávají prostřednictvím TechWar.gr.
• TechWar.gr a ​​jeho vlastník nenesou žádnou odpovědnost za pozice fyzických nebo právnických osob nebo za jakákoli nedorozumění nebo ztráty, přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné, nebo škody jakéhokoli typu na straně členů/návštěvníků.
• TechWar.gr a ​​jeho vlastník nejsou žádným způsobem zodpovědní za platnost a správnost informací, úsudků, komentářů obsažených v komentářích členů/návštěvníků a za akce, které budou výsledkem zpráv nebo rad poskytnutých členy/návštěvníky.
• Proto členové/návštěvníci TechWar.gr, využívající jejích služeb z vlastní iniciativy, přebírají relativní odpovědnost za křížovou kontrolu poskytnutých informací se zdroji.
• TechWar.gr a ​​jeho vlastník nenesou odpovědnost za obsah jiných stránek, u kterých nemůžeme kontrolovat jejich obsah, stejně jako žádnou odpovědnost za komentáře, které porušují autorská práva třetích stran nebo vlastnický materiál.
• Vynakládáme veškeré úsilí, abychom se takovým komentářům vyhnuli.

Soubory cookie DART a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

• Soubor cookie DoubleClick DART používá Google pouze v reklamách Google zobrazovaných na TechWar. Když navštívíte TechWar.gr a ​​uvidíte nebo kliknete na reklamu Google, může se do vašeho prohlížeče uložit soubor cookie, aby bylo možné lépe zobrazovat a spravovat reklamy na TechWar. Kliknutím se můžete rozhodnout nepoužívat soubor cookie DoubleClick DART společnosti Google zde.

Zásady používání souborů cookie

Soubor cookie je malý úryvek textu odeslaný do vašeho prohlížeče navštívenou webovou stránkou. Webu usnadňuje zapamatování informací o vaší návštěvě, jako je preferovaný jazyk a další nastavení. Pokud tak učiníte, může vám to usnadnit další návštěvu a web pro vás bude užitečnější. Cookies hrají důležitou roli. Bez nich by bylo používání webu mnohem komplikovanější zkušeností. Soubory cookie používáme z mnoha důvodů. Používáme je například k zapamatování vašich předvoleb bezpečného vyhledávání nebo k výpočtu počtu návštěvníků stránky.

Většina internetových prohlížečů je zpočátku nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Můžete změnit nastavení, abyste zabránili přijímání souborů cookie nebo abyste byli upozorněni, když jsou soubory cookie odeslány do vašeho zařízení. Existuje několik způsobů, jak spravovat soubory cookie. Další informace o tom, jak upravit nebo upravit nastavení prohlížeče, naleznete v informacích o prohlížeči nebo na obrazovce nápovědy.

Účelem cookies je umožnit a zlepšit používání a procesy našich webových stránek. Pokud tedy zakážete nebo vymažete soubory cookie, možná nebudete moci používat funkce našich webových stránek nebo naše webové stránky mohou ve vašem prohlížeči fungovat jinak, než bylo zamýšleno.

Chcete-li se dozvědět více o cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Loga, značky, ochranné známky

Loga, značky, ochranné známky a funkce obsažené na webu TechWar.gr patří jejich zákonným vlastníkům.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Podmínek použití nás kontaktujte e-mailem na adresu TechWar.gr @ gmail.com

Děkujeme za vaši účast na TechWar.gr.